Blog bemutatása


Szeretettel köszöntelek oldalamon!
Mi is található itt?Receptek,Mesék,
Viccek,Egészségtár,Címke nélkül mindenféle,
A legújabb bejegyzések mindig legelöl,
Nézz körül,itt is és többi oldalamon is.
Melyet a saját bloglistámban találhatod.
Örülök,hogy itt vagy,és köszönöm látogatásod.

A Vendégkönyvet oldalt találod.


2009. szeptember 15., kedd

Anyós viccek


- Miért temetik az anyóst fejjel lefelé?
- Hogy ha ki akar jönni a sírból, akkor lefelé kaparjon!
***

- Miért tagadta meg Péter apostol háromszor Jézust?
- Mert meggyógyította az anyósát!!
***
- Képzeld. Megtudtam, hogy az anyósom hány centi magas.
- És mennyi?
- Százötven.
- Ez hogyan jött ki?
- Én százhetven vagyok és már torkig vagyok vele.
***
- Mit keresel drágám? - kérdi a férj a feleséget.
- Az egyik egészségügyi könyvet.
- Melyiket?
- Aminek az a címe: hogyan éljünk százhúsz évig?
- Azt ugyan hiába keresed, mert kidobtam.
- De miért?
- Mert múltkor láttam, hogy az anyád olvasgatta.
***
- Tudod, rettenetesen hasonlítasz az anyósomra - mondja Kovács a barátjának - leszámítva persze a bajuszt.
- De nekem nincs is bajuszom!
- Neked nincs, de az anyósomnak van!
***
Barátok egymás között:
- Az én anyósom mögött sok nő elbújhatna.
- Miért, olyan házias?
- Nem, olyan kövér.
***
- Mennyi ideje vagy házas?
- Éppen öt éve!
- No és még nem ért semmi családi öröm?
- Dehogynem! Tavaly temettük az anyósomat.
***
Egy férfi bemegy a krematóriumba:
- Hajlandók elégetni az anyósomat?
- Persze. Tessék idehozni a holttestet.
- Holttestet? Ha már meghalt volna, miért kellene elégetni?
***
- Madárijesztő kéne a kertjébe, szomszéd úr! Különben a madarak elhordják a termését. -mondja az egyik gazda a másiknak.
- Nem kell az ide, az anyósom egész nap a kertben matat.
***
Kovácsékhoz ellátogat az anyós. A vő szívesen fogadja:
- Csókolom, anyuka! Meddig tetszik maradni?
- Amíg szívesen láttok. - mondja az anyós.
- Hát már egy teát sem tetszik meginni?
***
- Kivel beszélsz másfél órája a telefonon? - tudakolja ingerülten a férj.
- Az anyámmal, aki éppen azt meséli, hogy influenzás, és olyan rekedt, hogy meg sem tud szólalni...
***
Két barát beszélget:
- Egy dolog tetszik nekem a te anyósodban!
- Igen? És mi?
- Az, hogy nem az enyém.
***
A rendőr felesége és az anyósa túl sokszor és sokat beszélnek egymással telefonon. Egy pár éves gondolkodás után rájön a megoldásra, hogy ez miért van így és szól a feleségének.
- Drágám, anyád köldökzsinór helyett telefonzsinórral hozott a világra, amit az orvosok azóta sem mertek elvágni.
***
Telefon egy kívánságműsorban:
-Jó napot kívánok! Reggel leégett a házunk, bennégett az anyósom. Ennek örömére szeretném kérni a Romantik együttes "Szeretem a bőröd illatát" című dalát!
***
Két férfi beszélget.
- Képzeld, múltkor anyósom kiment a spájzba krumpliért, mert azt akart ebédre főzni, rosszul lett és meghalt...
- Ott a spájzban?
- Igen, ott!
- Na és mit csináltál?
- Rizst!
***
Két anyós beszélget:
- Az egyik lányom Szegedre ment férjhez, a másik Pécsre. Melyikhez menjek lakni?
- Hát mit mond a két vejed?
- A szegedi Pécset javasolja, a pécsi Szegedet.
***
- Van egy rossz szokásom - vallja be őszintén a vőlegény a leendő anyósnak. - Gyakran előfordul, hogy dühbe gurulok. Méghozzá minden ok nélkül.
- Emiatt ne fájjon a fejed, fiam. Ha elveszed a lányomat, nem kell többé ok nélkül dühöngened.
***
Két barát találkozik:
- Hát te hol voltál?
- A temetőben. Az anyósomat temettem el.
- De miért vagy így összekarmolászva?
- Mert védekezett.
***
Bíróságon:
- Uram! Akkor ön beismeri, hogy súlyosan bántalmazta az anyósát?
- Igen.
- Akkor hát nem szükséges őt is beidézni, ugye?
- Talán azért mégiscsak jó volna megnézni azt az asszonyt, ügyész úr, hátha enyhítő körülménynek számítana...
***
Vágja a fát a székely az erdőn, amikor jön a sógora a hírrel, hogy meghalt a székely anyósa. Az nem szól egy szót sem, csak nagyot köp a tenyerébe és még nagyobb erővel vágja a fát.
- No, hallod, Ábris, meghalt a mama, gyere haza - adja tudtára még egyszer.
- Várjál sógor, előbb a munka aztán a szórakozás...
***
- De jól néz ki, kedves mama! Elmehetne modellnek egy kínai festőhöz!
- Köszönöm! De miért pont kínai festőhöz?
- Csak ők festenek sárkányt...
***
A férfi bemegy a temetkezési vállalkozóhoz:
- Szeretném elhamvasztani az anyósomat.
- Semmi gond, holnap ideszállítjuk.
- Nem kell, itt áll a kapuban.
***
A gazda a vasárnapi ebéd után leheveredik aludni. A legjobb álmából rázza fel a komája:
- Ébredjen kend! Az anyósa beleesett a kútba és megfulladt! Hallja? Holtan fekszik a kút fenekén!
A gazda álmosan megrántja a vállát:
- Na és? Én csapvizet iszom!
***
Vízparton kétségbeesetten kiabál egy férfi:
- Segítség, a feleségem beleesett a vízbe. Aki kimenti, annak adok 100 dollárt.
Egy horgász beleugrik a vízbe és nagy nehezen kihúzza az asszonyt. Azt mondja a férfi.
- Elnézést, de nem jól láttam. Ez nem a feleségem, hanem az anyósom.
Mire a horgász:
- Sajnálom. Akkor mennyivel tartozom?
***
A férj hosszú vívódás után így szól a feleségéhez:
- Eddig nem akartam szólni, drágám, de már nagyon unom, hogy anyád tíz éve nálunk lakik.
- Az enyém???? Én azt hittem, a tied!
***
Ficzere bemegy egy női kalapkereskedésbe.
- Kérem, kalapot szeretnék venni az anyósomnak.
- Milyen feje van Őnagyságának?
- Ronda.
***
- Miért veszekszel mindig az anyósoddal?
- Mert nem fekszik úgy, ahogy én szeretném!
- Hát hogy szeretnéd ha feküdne?
- Három méterrel a föld alatt.
***
- Drága barátom! Fogadja őszinte részvétemet! Nem lehet könnyű az embernek elveszíteni az egyetlen anyósát.
- Mi az, hogy könnyű? Szinte lehetetlen!
***
A feleség könnyes arccal fogadja a férjét:
- Képzeld, amikor anyu az utcán sétált, egy virágcserép esett a fejére. Most is az intenzív osztályon van! És ami a legmegdöbbentőbb, abban a percben, amikor az eset történt, a nappaliban levő falióra magától leesett a földre!
Erre a férj rezignáltan:
- Mindig tudtam, hogy késik az a rohadt óra!
***
Egy férfi lekiabál a negyedik emeletről:
- Házmester úr! Házmester úr, jöjjön gyorsan, az anyósom ki akar ugrani az ablakon!
- Hát aztán miért kellek én ott?
- Jöjjön gyorsan, mert nem nyílik ki az ablak!
***
A fiatalember háztűznézőbe megy, hogy kedvese apjával beszéljen.
- Uram, szeretném feleségül venni az ön lányát!
- A feleségemmel már beszélt?
- Igen, de ha lehet, én mégis a lányánál maradnék.
***
A 24 emeletes ház legfelső emeletén az ablakpárkányba kapaszkodik egy asszony, egy férfi pedig kalapáccsal veri a kezét. A bámészkodók közül felkiállt valaki:
- Disznó! Gyilkos!
Mire a melette álló:
- Ugyan, csak az anyósa!
Az előző:
- Hogy kapaszkodik a rohadék...
***
Az anyós haldoklik, nagyokat nyöszörög, majd a szeme megakad a plafonon, s odaszól az ágyánál várakozóknak:
- Nézzétek, pók mászik a falon!
Mire a veje:
- Mama! Egyszerre csak egy dologra koncentráljon!
***
Három férfi beszélget arról, hogy melyikük anyósa beszél a legtöbbet.
- Az enyém annyira győzi szóval - így az első -, hogy nem is
vettünk tévét. Minek? Nem is tudnánk figyelni rá...
- Az semmi! - mondja a második. - Az enyém annyit beszél, hogy a
múltkor súlyos halláskárosodással küldött betegállományba az orvos!
A harmadik csak hallgat.
- Na és a tied? - érdeklődik a másik kettő.
- Mi most voltunk a Balatonnál.
- És?
- Hogyhogy és? Nézzétek meg az anyósomat: lebarnult a nyelve...
***
Az idős anyóst beviszik a kórházba, mert térden szúrta magát. Megkérdi őt az orvos:
- Néni kérem, mi történt?
- Öngyilkos akartam lenni.
- És akkor miért a térdébe szúrta a kést?
- Mert a doktor úr azt mondta, hogy a mellem alatt van a szívem.
***
A srác meg az apósa beszélgetnek. Egyszer csak a srác megkérdezi:
- És a mama hogy van?
- Na de fiam! Hisz' tudod, hogy szegény anyósod 2 éve meghalt!
- Tudom, de olyan jó hallani!
***
A menyasszony édesapja vallatóra fogja a vőlegényt.
- Dohányzol?
- Soha még egy cigaretta nem volt a számban.
- Hát a tütüvel hogy állsz?
- Antialkoholista vagyok.
- No és a pipik? Hajtod-e őket, amúgy férfimódra?
- Leendő hitvesemen kívül más nő nem lesz az életemben!
- Hát, rendben van, fiam, de ha ez mind igaz, akkor semmi keresnivalód a családunkban! Nincs nekem szükségem arra, hogy a feleségem, a te jövendő anyósod folyton azzal gyötörjön, hogy bezzeg te...
***
Egy férfi a feleségével és az anyósával kirándulni megy a hegyekbe. Letáboroznak egy tisztáson, amikor hirtelen egy medve tűnik fel a fák között, és megtámadja az anyóst. A férfi és felesége egy közeli fa tetején keres menedéket, az anyós elkezd körbe-körbe szaladni, a medve pedig a fogait csattogtatva utána. A feleség odakiált a férjének:
- Ez a vadállat mindjárt elkapja anyámat. Gyerünk, segíts már neki!
Mire a férj:
- Ugyan már, gyors ez a medve, elboldogul egyedül is.
***
Férj kissé pityókásan hazaérkezik. Lábujjhegyen beoson a szobába, levetkőzik és bebújik a paplan alá. Elkapja a kangörcs és hátulról meghágja az asszonyt. Miután jól végezte dolgát, és mivel az alkohol égeti a belét kimegy a konyhába inni. Ott találja a feleségét, aki épp csokoládét majszolgat.
- Asszony, de gyors voltál, hogy értél te ki előbb a szobából, mint én?
- Én?! De hisz már vagy egy órája itt ücsörgök és nézelődök, mert nem tudok aludni.
- Te itt? Ejnye, akkor kit kettyintettem meg az előbb?!
Erre a férj belép a szobába és látja, amint anyósa épp felkelni készül az ágyból.
- Anyuka, maga mit csinál itt? Magát kettyintettem meg az előbb? Há' de mama, mér nem szólt???
- Miért szóltam volna pont most, mikor már vagy 3 éve nem beszélünk?
***
Két felirat díszeleg Kohn Samu kocsmájának falán. Az egyiket egy jó kedélyű vendég írhatta oda, néhány üveg bor után, virágos hangulatban e kép:
"Ki a bort, nőt, dalt szereti, rossz ember nem lehet!"
Aztán valaki savanyú kedvében aláfirkantotta a következő rigmust:
"Innád csak a boromat,
Élnéd nőmmel sorodat,
Az anyósom tanítana dalra,
Nem írnád e sorokat a falra,
Marha!"
***
Autóbalesetet szenved egy család. Az anyós, mivel nem volt bekötve, kirepül az ablakon és meghal, a család többi tagja kisebb sérülésekkel megússza. A helyszínelő rendőrnek feltűnik, hogy a családfő rezzenéstelen arccal válaszol a kérdésekre. Szemrehányóan megjegyzi:
- Elnézést, Uram, de az Ön anyósa az imént halt meg. Ez nem jelent Önnek semmit?
Mire a férfi:
- Bocsánat biztos úr, ha magának is így fájna mindene az ütközéstől, mint nekem, magának se lenne kedve röhögni...
***

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Köszönöm hozzászólásodat.